Hemkörning 

Vill du ha hjälp med att transportera hem något från butiken, som du har köpt eller hyrt,
kan vi hjälpa dig med det.
Säg till vid bokning/köptillfället så kommer vi överens om en tid som passar.
Pris: 100 kr + 18 kr/mil.